TEAM CÁ TÍNH ĐÃ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ THẬT XUẤT SẮC

Posted by

TEAM CÁ TÍNH ĐÃ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ THẬT XUẤT SẮC – CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ YÊU THƯƠNG TEAM CÁ TÍNH HẾT MÌNH.
#TEAMCATINH – READY TO WEAR COLLECTION
CHUNG THANH PHONG x MINH TU
—————————————
CẬP NHẬT THÔNG TIN & ODER SẢN PHẨM TẠI :
RIN BY CHUNG THANH PHONG-61 Suong Nguyet Anh St- Dis 1 – HCMC
www.chungthanhphong.com
www.facebook.com/rinbyctp
0283 9251222
#dautruongphongCach #Teamcatinh #chungthanhphong #minhtu #minhtumodel
#DauTruongPhongCach #Teamcatinh #minhtu #minhtumodel #chungthanhphong #tresemme
#staysafe