Mỗi người 1 vẻ 10 phân vẹn mười

Posted by

Mỗi người 1 vẻ 10 phân vẹn mười. Nhưng Chung Thanh Phong thuộc về #teamcatinh và Minh Tú ^^
Hôm qua em gái tui quá cá tính ,và xuất thần …. thích quá là thích .
#TEAMCATINH – READY TO WEAR COLLECTION
CHUNG THANH PHONG x MINH TU
—————————————
CẬP NHẬT THÔNG TIN & ODER SẢN PHẨM TẠI :
RIN BY CHUNG THANH PHONG-61 Suong Nguyet Anh St- Dis 1 – HCMC
www.chungthanhphong.com
www.facebook.com/rinbyctp
0283 9251222
#dautruongphongCach #Teamcatinh #chungthanhphong #minhtu #minhtumodel #tuổi trẻ và đời sống
#DauTruongPhongCach #Teamcatinh #minhtu #minhtumodel #chungthanhphong #tresemme
#staysafe