Kính mong các mẹ “like dạo” vô cùng đáng mến từ giờ gặp tút em cứ thả mặt cười

Posted by

Kính mong các mẹ “like dạo” vô cùng đáng mến từ giờ gặp tút em cứ thả mặt cười, tim tủng… Đại loại các nút reactions thể hiện cảm xúc.
Nếu nhấn like thì nhớ còm một câu “đã like” nhé. Không rồi mình sẽ mất dấu nhau vì Facebook đang hạ giá nút like thần thánh. Like sẽ không được tính là tương tác và em sẽ chẳng hiện lên newfeeds các mẹ nữa đâu ạ
Yêu cạ thương trong nín lặng không dám nhắc tới cm <3

Comments are closed.