Cùng tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì quê hương đất nc con người Việt Nam ta nhân ngày TBLS 27/7:

Posted by

Cùng tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì quê hương đất nc con người Việt Nam ta nhân ngày TBLS 27/7:
1. Người Mẹ Của Tôi
2. Bế Văn Đàn Sống Mãi
3. Khúc Hát Ru Người Mẹ Lính
————————–
1. https://youtu.be/bC6-vsl0vfY
————————–
2. https://youtu.be/5ZIjeDmoCnU
————————–
3. https://youtu.be/5r7LI7lPfns
See Translation

Comments are closed.