:

  🙂 Trước chưa biết đến Linh Hương thì toàn dùng Dạ Hương. Từ ngày biết đến nó chả dùng gì ngoài nó. Như bị nghiện luôn. Vừa thơm. Vừa