1/6 là ngày lễ của cả nhà tớ

Posted by

1/6 là ngày lễ của cả nhà tớ! Bà ngoại chắc chắn có quà – tuổi “tinh thần” của bà là hợp nhất ngày này haha. Em Tiểu Panda & Polar được dẫn đi chơi, mẹ thì đợi cuối tuần papa về sẽ vòi vĩnh quà trễ! Đó, 1/6 ở Campuchia là ngày “quốc lễ” toàn dân được nghỉ làm, còn ở nhà tớ là ngày “gia lễ” toàn nhân khẩu được quà :)))

Comments are closed.