Xả xì trét đầu tuần

Home / Uncategorized / Xả xì trét đầu tuần

Xả xì trét đầu tuần. Ai không like nhanh thì phong làm… tể tướng!
THI KỂ CHUYỆN
Trong một khu rừng nọ
Sư tử – tức nhà vua
Tổ chức mừng sinh nhật
Cỗ to ơi là to
Ngài sai thỏ và cáo
Đảm nhận kể chuyện cười
Tuyên bố sẽ phạt nặng
Ai kể chuyện không vui
Thỏ đứng ra kể trước
Tất cả đều ngả nghiêng
Duy tể tướng bò đực
Vẫn thộn mặt ngồi im
Sư tử liền bảo thỏ
Bò chức trọng quyền cao
Lại rất là uyên bác
Đã không cười tí nào
Điều này cũng có nghĩa
Ngươi kể chuyện chưa vui
Thế nên, chiểu theo luật
Phải phạt, đánh trăm roi…
Đến lượt cáo kể chuyện
Chuyện nhạt phèo, vô duyên
Quan khách trong bữa tiệc
Tất cả đều lặng im
Nhưng thật vô cùng lạ
Bò lại khanh khách cười
Sư tử liền phán hỏi
Chuyện này có gì vui
Bò thật thà trình tấu
Chuyện của cáo chẳng vui
Thần nghĩ chuyện thỏ kể
Giờ mới hiểu nên cười
Đức vua tức giận bảo:
Đúng là… ngu như bò!
Phải tước chức tế tướng
Phạt đánh trăm roi to
Rồi ngài cho gọi thỏ
Vào ngồi bên cạnh mình
Và nói lời xin lỗi
Phạt nhầm người thông minh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *