Vẫn còn nhập nhằng PPP và xã hội hóa

Home / Uncategorized / Vẫn còn nhập nhằng PPP và xã hội hóa

Vẫn còn nhập nhằng PPP và xã hội hóa
Theo Bộ GD&ĐT, Nghị định số 15/2015/NĐ-CP cho phép dự án BOT có nhà đầu tư nước ngoài được áp dụng luật nước ngoài nhưng hiện những vấn đề liên quan đến đất đai theo quy định của Luật Đất đai vẫn không thể thống nhất. Tổng hợp từ thực tiễn triển khai PPP thời gian qua của Bộ GD&ĐT cho thấy, các dự án PPP không chỉ bị điều chỉnh bởi nhiều luật trong quá trình thực hiện, mà còn bị chồng lấn với xã hội hóa. Phạm vi áp dụng xã hội hóa chưa được phân định rõ với PPP, gây khó khăn cho cơ quan nhà nước khi lựa chọn mô hình đầu tư.
Cũng theo Bộ GD&ĐT, văn bản quy phạm pháp luật quy định về đầu tư theo hình thức PPP mới chỉ dừng ở Nghị định của Chính phủ, nên hành lang pháp lý về PPP vẫn còn phụ thuộc vào nhiều luật khác như Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý và sử dụng tài sản nhà nước, Luật Doanh nghiệp, Luật Đấu thầu trong suốt vòng đời một dự án PPP (từ bước chuẩn bị đầu tư cho đến triển khai đầu tư và vận hành, khai thác dự án). Trong khi đạo luật này chủ yếu được xây dựng để điều chỉnh hoạt động của dự án đầu tư công. Do vậy, trong quá trình thực hiện, phía Nhà nước và tư nhân vẫn còn gặp khó khăn ở nhiều khâu, gây quan ngại lớn cho nhà đầu tư nước ngoài. Chẳng hạn như quy trình, thủ tục và nội dung cần thiết để thực hiện quyết định đầu tư dự án; công tác giám sát, nghiệm thu và thanh toán công trình, đặc biệt là công tác quản lý phần vốn góp của Nhà nước; công tác giám sát và quản lý chất lượng trong quá trình đầu tư, vận hành; các cơ chế ưu đãi, bảo đảm đầu tư…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *