Trưa nay tư vẫn cho các bạn trong team

Home / Uncategorized / Trưa nay tư vẫn cho các bạn trong team

Trưa nay tư vẫn cho các bạn trong team
Nay các bạn làm gì tối thế này???
Đề ra chiến lược cho các nàng phát triển
Tiếp thêm lửa để các nàng bùng cháy
Tối nay nhânn được 2 đơn của 2 tân đại lí luôn
Yee yee tháng này team ngân lại thêm tân đại lí rồi
Ctv thì thi nhau lên buôn hết là làm sao
Lúc ngân buồn các nàng lại là người làm tôi vui mừng quá
Cũng vui mừng cho 2 nàng luôn
2 cô khách lẻ trước đây của tui bây giờ đã lên đại lí rồi đây
Cứ như chúng mình bàn nhé
Cứ như vậy chúng mình và team mình sẽ phát triển
Canh Cau Nguyễn Lan
Tôi phục 2 nàng lắm rồi nhé
Tôi sẽ luôn theo dõi và tiếp sức sát cánh cùng 2 nàng để xây dựng team vững mạnh hơn
Ngày mai lại chết trong đống hàng chuẩn bị hàng gửi cho 2 nàng rùi đây

Hòa Thị Lưu chị ơi tiếp lửa cho team e phát triển hơn nào

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *