TIN RẤT BUỒN: TỔNG THANH KIỂM TRA BẰNG THẠC SỸ

Home / Uncategorized / TIN RẤT BUỒN: TỔNG THANH KIỂM TRA BẰNG THẠC SỸ

TIN RẤT BUỒN: TỔNG THANH KIỂM TRA BẰNG THẠC SỸ, THIẾN SỸ TRÊN CẢ NƯỚC
Theo tin từ nguồn trên mạng: “Sẽ có tổng kiểm tra luận án và bằng thạc sỹ, tiến sỹ, đặc biệt bằng từ nước ngoài…”
Các đồng chí cẩn thận nhé! Bác nào đang sử dụng bằng cấp nước ngoài cấp đốt nhanh còn kịp, nhất là các đồng chí thuộc diện quy hoạch.
Mình bổ xung thêm, vì giờ mới giở sang trang sau để đọc tiếp: “nhất là các đồng chí thuộc diện quy hoạch”. Xin lỗi vì giờ mới bổ xung. Đồng chí nào chót đốt bằng rồi trước khi mình bổ xung thì gia đình mình mong được sự lượng thứ của các đồng chí vừa đốt bằng!
Hiện còn chưa rõ là không hiểu các luận văn tiến sỹ có đề tài dạng như “Hướng dẫn sử dụng photoshop” và “Giao tiếp của chủ tịch phường” có bị thanh kiểm tra đợt này không? CÁc luận văn dạng này Viện Hàn lâm Khoa học xã hội đào tạo nhiều lắm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *