TIN NHẮN ĐẦU THÁNG CỦA CHỦ NỢ

Home / Uncategorized / TIN NHẮN ĐẦU THÁNG CỦA CHỦ NỢ

TIN NHẮN ĐẦU THÁNG CỦA CHỦ NỢ
Đầu tháng, đọc tin nhắn trên mạng mà phì cười. Đúng là chủ nợ có tâm nhất quả đất. Giờ thì mình hiểu vì sao ngoài đường nhiều người phi xe nhanh thế! Hóa ra toàn con nợ cả. Chạy thế nguy hiểm lắm! Làm chủ nợ thót tim không tốt đâu.
Giờ mới hiểu là đằng sau tay lái của bạn là trách nhiệm của bạn với người thân, bố mẹ và vợ con bạn, trách nhiệm đối với công ty bảo hiểm và …. Trách nhiệm với cả chủ nợ nữa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *