Thanh kiếm của vua Arthur hay Giấc mộng nhà Vua thì chỉ là yêu thương

Home / Uncategorized / Thanh kiếm của vua Arthur hay Giấc mộng nhà Vua thì chỉ là yêu thương

Thanh kiếm của vua Arthur hay Giấc mộng nhà Vua thì chỉ là yêu thương. Giá trị cao nhất của con người là yêu thương. Vì yêu thương họ làm tất cả cho anh em đồng loại bất kể màu da tiếng nói. Tàu Phá Băng nối kết chúng ta và không sợ băng giá lạnh lùng. Sự yêu thương như đã nằm trong các tôn giáo lay động mọi con tim còn đang ngủ vùi vì bao vất vả cơ cực đắng cay.
Mọi sự sảy ra không gì ngoài việc Thiên Chúa dự liệu. Nhưng quá nhiều khó khăn chỉ như để chứng tỏ Thiên Chúa không lùi bước, không bao giờ chối từ yêu và muốn tốt nhất cho mỗi con người. Tôi yêu anh chị em tôi đó là mọi người hiểu và sắp hiểu, bất kể ai. Yêu không để mình được đề cao. Tôi chỉ muốn yêu để là người đi sau chăm sóc cho mọi người vì mọi người thì giỏi. Tôi thì không có gì ngoài tình thương mến thương.
Lạy Thiên Chúa là Đấng con hằng mến yêu con tín thác nơi Ngài bây giờ và mãi mãi. Con xin Ngài đổ đầy tình yêu thương vào nhân loại.
Một vị Vua thường nhường sức mạnh lúc đầu, nhưng sẽ không nhường khi con cái mình bị khổ nhưng vẫn không chịu cúi mình chịu thua. Thì khi đó vị Vua lại tiến lên đứng thẳng.
Con Yêu Con Tin Con Thờ Lạy Con Kính Mến Thiên Chúa Vua Của Tình Yêu – Phục Vụ – Tự Dâng Hiến Chính Mình Cho Tình Yêu Nhân Loại (cho trí tuệ và tình yêu).❤️❤️❤️

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *