Sống là phải điềm đạm

Home / Uncategorized / Sống là phải điềm đạm

Sống là phải điềm đạm
Đơn giản 2 vk ck ntn nhé
Khi nghe người khác nói vk bạn ngoại tình bạn hãy bình tĩnh,k đc tin ..nhất định k đc về đánh đập vk
Thứ nhất người khác họ có miệng họ nói j cũng đc,muốn nói j họ nói
Thứ 2 chắc chắn họ muốn phá vỡ hp gia đình bạn.
Để khẳng định chắc chắn bạn phải tận mắt, bắt tận tay con vk mình nằm trên giường với người khác .
Thì khi đó bạn hãy quyết định cũng chưa muộn
Như vậy các bạn đã hỉu vì sao tôi nhắc đến 2 từ điềm đạm rồi nhé.
#manhnguyen#
See Translation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *