Một ông bạn nhắn tin bảo: “Đừng chán đời trước khi đời chán mình

Home / Uncategorized / Một ông bạn nhắn tin bảo: “Đừng chán đời trước khi đời chán mình

Một ông bạn nhắn tin bảo: “Đừng chán đời trước khi đời chán mình!”. Có lẽ nên thế!!!
VÔ ĐỀ
Phải đâu cứ nhịn là lành
Cứ cam phận bạc thì thành hiền nhân
Chắc chi học ấm vào thân
Nhiều khi chữ nghĩa là quân phản mình
Đừng cho thương đã có tình
Đa phần yêu lắm hóa thành bơ vơ
Chớ mong học hết chữ ngờ
Đôi khi muộn bến lỡ đò lại hay
Vạ gì ân hận chuyện say
Có tỉnh vẫn chịu đắng cay như thường
Cũng đừng học cách giọt sương
Không không sắc sắc ai tường minh đâu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *