Mới m2 e đã gặp ngay khách hãm rồi điên hết người

Home / Uncategorized / Mới m2 e đã gặp ngay khách hãm rồi điên hết người

Mới m2 e đã gặp ngay khách hãm rồi điên hết người
Camera thì có ghi lại hết r vẫn cãi đc
Đùa chứ e giao tem đủ r kh cầm về rơi hay đánh mất hay tn thiếu tem thì e phải chịu à
Báo thiếu 1 lần chịu cho 1 lần r giờ lại đc lần 2
Mua hàng chục hôm sau quay lại bảo là chị gửi thiếu tem
Uh e bù cho vì 10hôm xem lại camera lâu k tìm dc
Đúng m1 vào đòi tem
M2 kêu thiếu tem k bán dc hàng
Gửi clip cho là đã đưa đủ tem
Vẫn cãi là do e sai e gui thiếu tem
Xong bảo là chị tn e cũng chả muôn lấy hàng nữa
Ok gặp khách như thế 1 lần thôi e cũng vái r chả bg mong gặp lần 2 nữa
See Translation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *