(Làm việc với người khó tính hay Đối mặt với các Bựa nhân)

Home / Uncategorized / (Làm việc với người khó tính hay Đối mặt với các Bựa nhân)

(Làm việc với người khó tính hay Đối mặt với các Bựa nhân)
Quyển sách của 2 bác sĩ, bestseller với 2 triệu bản đã được bán. Mình bắt tay vào dịch để bổ sung thêm tí ngoại ngữ vốn ngu học của mình. He he, mình đang băn khoăn dịch theo giọng tưng tửng hài hước hay là nghiêm túc.
Slogan của sách:
“How to Bring out the Best in People at their Worst”
Mình dịch tử tế là: Phương pháp đạt hiệu quả tối ưu từ những người xấu xí
Mình dịch bựa là: Cách thu được lợi nhuận từ trong bãi bựa
Phần 1. Nhập môn tìm hiểu về các Bựa Nhân
Chúng tôi thống kê 10 (+3) típ Bựa chẳng muốn dây vào và dùng Cặp Thiên Lý Nhãn chỉ ra con đường đẩy đồng chí xuống hố vôi được trải đầy những lời nhân nghĩa như thế nào.
1.10 (+3) típ Bựa chẳng muốn dây:
Có 10 (+3) cách hành xử khiến con người trở nên xấu xí nhất
Xe Tăng…Bắn Tỉa…Lựu Đạn…Giáo sư Biết Tuốt…Tinh vi…Nước Lèo…Ba Phải…Bán Than…Chõn chết…Phán Xét…Ngồi Lê Đôi Mách…Kể Lể
2. Thiên Lý Nhãn
Chiếc kính phóng đại nhìn thấu động cơ về cách hành xử của họ
Điều gì cần chú ý và hành động?… Đó là câu hỏi để cân bằng…Để thay đổi ý định, rồi thay đổi cách hành xử …Bạn có thể lắng nghe chuyện người ta đến từ đâu…Chia sẻ mối bận tâm, Không vấn đề…Điều gì xảy ra khi mục đích không được thỏa mãn?
3. Đường xuống hố vôi trải lời nhân nghĩa
Mục đích không được thỏa mãn khiến con người trở thành xấu xí
Mong muốn bị đe dọa không được thực hiện…Mong muốn bị đe dọa không làm đúng…Mong muốn bị đe dọa không làm đúng và không thực hiện…Mong muốn bị đe dọa phụ thuộc vào người nào khác….Mong muốn bị đe dọa không được nhìn nhận…Mong muốn bị đe dọa phụ thuộc vào người khác và không được nhìn nhận…Tóm lại là vậy.
Tóm lại là vậy. Dịch bựa. He he

28 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *