Khách của đại lí

Home / Uncategorized / Khách của đại lí

1 1 1  
Khách của đại lí.
Tháng chữa thuốc tây 2 triệu chữa hết 10tr mà ko đỡ
Uống 6 ngày trường vị khang đỡ
Nay muốn mua thêm chữa dứt điểm
See Translation

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *