“Hôm nay ta về đây

Home / Uncategorized / “Hôm nay ta về đây

“Hôm nay ta về đây
này bạn thân ơi ! ta cùng về đây tu tâm , tâm khai trí sáng tiêu tang những cơn mê lầm . Bạn từ đô thành còn tôi ở phương trời xa . Ta hát vang khúc ca đạo vàng , ta kết duyên trở nên bạn hiền
Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tình tràng đầy . Hôm nay ta về đây phút giây vui sum vầy . Mình là phật ngày mai học tu cho thật hăng hái , ta vượt qua chông gai , xây đời vui tương lai ”
See Translation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *