Hè của con là những ngày vui đầy thú vị

Home / Uncategorized / Hè của con là những ngày vui đầy thú vị

Hè của con là những ngày vui đầy thú vị! Trong đó cảm hứng từ chuyến đi tàu hôm sang Mỹ tháng trước đã khơi gợi cho bạn ấy vẽ chiếc tàu này và bạn ấy gọi tên là tàu Titanic! Ui, bạn nhỏ 9 tuổi vẽ dc vầy mình mừng ghê trong khi hồi mẹ bạn nhỏ 9 tuổi, học vẽ toàn bị điểm 5. Con hơn cha nhà có phúc oy, hihi
25.07.2017
See Translation

53 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *