Đọc thấy nhiều bạn bè bức xúc vì một nền báo chí công cụ

Home / Uncategorized / Đọc thấy nhiều bạn bè bức xúc vì một nền báo chí công cụ

Đọc thấy nhiều bạn bè bức xúc vì một nền báo chí công cụ, cũng có lý của nó cả, tuy nhiên: trong bất cứ xã hội nào, báo chí luôn luôn là công cụ, phục vụ cho một mục đích nào đó. Mục đích đó có thể là kiếm tiền, kiếm quyền hoặc phổ biến kiến thức hoặc nhiều mục đích khác. Mục đích đó tốt hay xấu thì tuỳ mỗi người đánh giá, tuy nhiên dù mục đích xấu thế nào thì nó vẫn là ngôn luận, mà ngôn luận thì cần được tự do.
Vấn đề là trong xã hội chúng ta hiện nay, chính quyền chỉ cho phép báo chí được là công cụ của một số người, phục vụ cho một số mục đích nhất định, và đàn áp những người dùng công cụ báo chí cho những mục đích khác. Đâm ra có một số ngôn luận được tự do hơn những ngôn luận khác. Vấn đề là phải để cho mọi người được phát biểu như nhau.
Cái bất hợp lý của tình hình hiện nay là: những quan điểm bênh chính quyền thì được cho phép xuất hiện trên báo, những quan điểm ngược lại thì không. Thậm chí đưa tin khách quan về sự việc cũng không được nốt.
Nhưng không cho cũng không sao, vì báo chí chính thống chỉ là một công cụ truyền thông trong hàng đống công cụ truyền thông mà chính quyền có muốn kiểm soát cũng không được. Mỗi một lần báo chí chính thống lợi dụng lợi thế của mình để tấn công một nhóm người nào đó trong xã hội là một lần nó tự đâm vào cơ thể nó một nhát. Không hay ho gì, không khôn ngoan gì. Nếu xét dưới tiêu chí cạnh tranh trên thị trường báo chí thì đó lại là cơ hội cho các tờ báo phi chính thống. Còn báo chí phi chính thống có chớp lấy được cơ hội đó hay không thì lại là chuyện khác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *