Dear EFA

Home / Uncategorized / Dear EFA

Dear EFA,
Nãy anh có nhận được voice mess của Anh Khoa Dương lúc mấy đứa hát bài của anh. Vừa nghe tay chân anh vừa run cầm cập trong tâm thế nhạc của mình đang được trình diễn. Tuy mấy chỗ nghe hơi sến nhưng mà dễ thương thiệt (chắc ý đồ của anh Tuấn Khải).
Xin lỗi mấy đứa anh không chúc tiếng nào vì hôm nay anh cũng hơi chật vật. Mà nghe được mấy đứa hát nên tâm trạng anh mới được cứu vớt phần nào.
Cảm ơn mấy đứa đã chọn bài anh hát, và hơn nữa là vẫn hát :D.
Anh tag đại diện nha.
Best,
Danny

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *