Có nhiều bạn gái rất đáng yêu

Home / Uncategorized / Có nhiều bạn gái rất đáng yêu

Có nhiều bạn gái rất đáng yêu! Nhưng có những bạn đáng yêu một cách rất đặc biệt!
Thank u so much!
Lâu rồi tôi k viết nữa, k phải tôi k muốn viết mà tôi cảm thấy nên dừng lại để kiểm nghiệm: Nếu viết k khá hơn thì tốt nhất ngừng viết! Những tin nhắn thế này luôn cho tôi nhiều động lực hơn để đặt 10 ngón lên bàn phím!
Cảm ơn cháu 1 lần nữa!

One Comment

  • Vũ Mạnh Tường

    Mọi ng cho hỏi e có thể mua ở đâu đc ạ? Công việc lu bu bận bịu, nhiều khi đi làm về chả còn quán xá gì mở nên giờ muốn mua quyển sách cũg k biết chỗ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *