“Chúng ta thường muốn mọi thứ thật nhanh chóng

Home / Uncategorized / “Chúng ta thường muốn mọi thứ thật nhanh chóng

“Chúng ta thường muốn mọi thứ thật nhanh chóng. Như trẻ con hay ước mình lớn thật nhanh, khi đi học thì lại muốn đi làm, khi đi làm thì chỉ mong mau thành đạt.
Nhưng những gì tinh túy thì khó mà vội được, muốn uống chén rượu đậm thì phải ủ lâu, tình cảm phải trải qua phép thử thời gian, cà phê ngon thì không vội được, và con người để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình thì cần phải trải qua hàng trăm, thậm chí hàng ngàn khoảng lặng để hiểu sâu hơn về bản thân mình…”

9 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *