Cái đứa làm việc mà k nể nang tình cảm là tôi

Home / Uncategorized / Cái đứa làm việc mà k nể nang tình cảm là tôi

Cái đứa làm việc mà k nể nang tình cảm là tôi, đối với tôi trong công việc không có hai từ nể nang , cái gì cũng trong một khuôn mẫu giới hạn, tôi đã cho ban thời gian và mức thời gian như vậy là đủ
tôi làm việc cũng vậy nhanh nhạy giải quyết mọi thứ cũng nhanh, có lẽ thế nhiều người k thích tôi vì tôi thẳng thật
và có nguyên tắc, nhưng có lẽ ít người hiểu được cách tui làm. Tôi vẫn giúp bạn trong những việc khác nhưng nếu liên quan đến công việc tui chỉ giúp được họ trong một giới hạn nhất định.
See Translation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *