Các nước tư bản sau khi phá hoại tan tành môi trường

Home / Uncategorized / Các nước tư bản sau khi phá hoại tan tành môi trường

Các nước tư bản sau khi phá hoại tan tành môi trường, họ đã ra sức phục hồi lại. VN là nước đi sau thì không nên va vào vết xe củ mà cần đi con đường phát triển kinh tế cân bằng hơn. Không có nhiều nơi nào mà hệ sinh thái thực vật và động vật đa dang như vậy. Mặc dù nền kinh tế xanh chưa chứng tỏ được khả năng thay thế với nền kinh tế vô cơ như nên biết kiên kỳ và gắn kết thì di sản để lại cho con cháu mai sau là tuyệt diệu thể hiện trí tuệ và bản lĩnh của thế hệ đi trước. Tks

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *